Om Leikanger Næringshage

Ein næringshage er ei samlokalisering av små, kunnskapsintensive verksemder.

Leikanger Næringshage har lokale i bankbygget og Gamlehotellet i Leikanger med flott utsikt mot Sognefjorden. Leikanger Næringshage vart, som den tredje næringshagen i Sogn og Fjordane, opna 14. juni 2002. Det er omlag 20 verksemder i næringshagen med tilsaman over 50 arbeidsplassar.

Fagmiljø og samarbeid mellom verksemdene er viktige suksessfaktorar. Næringshagen skal vere ein open og trygg arena for uformelt samarbeid der fagleg og personleg nettverk vert bygt.

Kontor i Leikanger Næringshage?

Som leigetakar får du moderne kontorlokale, fagleg og sosialt fellesskap og tilgang til breiband med 100 mbit internett-aksess.

Interessert? Kontakt: telefon e-post: post@leikangernh.no