Leikanger Næringshage
har hatt fin utvikling sidan starten i 2002. Det er i dag over 50 personar som har arbeidsplassen sin hjå oss.

Miljøet kan delast i desse gruppene:
Ingeniørfag
Økonomi
Reiseliv/oppleving
Kunst/kultur

Kontorplass? Kontakt oss om du har behov for kontroplass. Kontakt e-post: post@leikangernh.no

Om Leikanger Næringshage
Ein næringshage er ei samlokalisering av små, kunnskapsintensive verksemder.

Dagleg leiar og styresamansetjing
Leikanger Næringshage as vart skipa 12. oktober 2001.