Advokat Knut Njøs
Riverdalen 1, 6863 Leikanger
5765 4505 – mailto:knut.njos@ytterbol.com
Njøs driv advokatkontoret Ytterbøl & co i Sarpsborg som har 20 tilsette. Selskapet er spesialisert på forretningsjuss. Kontoret i Leikanger kan ta på seg alle typar saker.

Asplan Viak as
Karl Erik Johnsen, Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger.
4179 9417 – karlerik.johnsen@asplanviak.no
Selskapet er eit av landets største rådgjevande ingeniør- og arkitektfirma og tilbyr tverrfagleg rådgjeving og analyser av privat og offentleg verksemd. Det er organisert i 5 divisjonar: Plan og Analyse, Arkitektur og Landskap, Bygg og Installasjonar, Samferdsel Infrastruktur, og Vann og Miljø. Kontoret på Leikanger har hovedsatsingsområde innanfor infrastruktur og plan.

Café Herman - NB: Ute av drift inntil vidare.
Riverdalen 1, 6863 Leikanger.
www.cafeherman.no

Triveleg restaurant og bar i kjellaren på Gamlehotellet. Varme lunsjrettar og middag.

E-trygg as
Atle Grøneng, Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger.
www.etrygg.no El-tilsyn med bedrifter, private og intallatørar.

Forum for natur og friluftsliv(FNF) Sogn og Fjordane
Elisabeth Dahle
, Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger. 
480 20 532 - sognogfjordane@fnf-nett.no
Fellesorganisasjon for natur- og friluftsliv.

FOTEFAR temareiser as
Toril Partenyi, Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger, 918 20 304 - post@fotefartemareiser.no
Reiseselskap som har spesialisert seg på temareiser der historie- og kulturopplevingar står sentralt.

Henning  Rivedal
Riverdalen 1, 6863 Leikanger.
5765 4063/415 30 944 – henning.rivedal@sfj.no
Manusproduksjon. Årboka for Sogn og Fjordane og andre viktige bøker om/frå fylket.

Instefjord Asfalt as
Geir Instefjord, Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger.
5765 4200 - geir@instefjordasfalt.no
Selskapet tek på seg asfalteringsoppdrag og forarbeid til dette, samt kantsteinsetjing i Sogn og Fjordane.

Janne Nes
Riverdalen 1, 6863 Leikanger.
957 99 677 – janne@jannenes.no
Tekstilkunstnar med føremål å laga objekt og visuelle uttrykk til utstillingar og utsmykking. Illustrasjon og visuell utforming av trykksaker og bøker. Ho har delteke i ei lang rekke utstillingar, som Høstutsitillingen i 2003 og verka hennar prydar private og offentleg bygningar.

Sivilingeniør Tobias Dahle
Riverdalen 1, 6863 Leikanger
415 18 653 -
tobias.dahle@disfva.no
Rådgjeving innan kommunalteknikk knytt til drikkevatn og avløpsvatn. Driv i tillegg Driftsassistenten for kommunane i Sogn og Fjordane.

Småkraft as
Even Holst, Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger.
414 07 089 - even.holst@smaakraft.no
Småkraftutbygging i samarbeid med lokale grunneigarar over heile landet. Gjennomfører prosjekt frå konsesjonssøknad til finansiering, bygging, drift og kraftsalg.

SKALD as
Simone Stibbe, Riverdalen 1, 6863 Leikanger
5765 4155  –   simone@skald.no
Skald har to forretningsområde: kulturarrangement og forlagsverksemd. Bedrifta arrangerer Nattjazz i Bergen. Skald si drift i LNH har hovudsatsinga på forlegging av bøker og har heile landet som marknadsområde. Det er 4 tilsette i selskapet.

Vagstad prosjektservice as
Frode Vagstad, Riverdalen 1, 6863 Leikanger
952 59 712 – 
frode@vaps.no
Vagstad prosjektservice as tilbyr prosjektering og leiing av samferdsleprosjekt. Dei utfører også utarbeiding av konkurransegrunnlag for entrepriser 
og konkurransegrunnlag for kjøp av konsulenttenester inklusiv bistand til gjennomføring av kjøp.

Vekstra Fredheim as
Magnar Fredheim, Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger.
5765 6600 - fredheim@vekstra.no
Rekneskapsføring og økonomisk rettleiing for bedrifter og næringsdrivande. Det er 4 tilsette i selskapet.

Øystein Vidnes as
Øystein Vidnes, Riverdalen 1, 6863 Leikanger.
909 63 102 - oystein.vidnes@gmail.com
Selskapet tilbyr tenester innan oversetjing av tekstar.